Apaté studio

Veronika Svobodová

Kuchyně v Rezidenci na Malvazinkách

CS
Při návrhu této kuchyně mě inspirovala vzpomínka z dětství. V našem starém bytě moje máma každé Vánoce trávila v kuchyni smažením kaprů a doháněním všeho možného namísto toho, aby Štědrý večer trávila s námi u stolu. Proto moje myšlenka byla jediná, nedopustit, aby moje děti musely jednou prožívat to samé. Zadáním pro architektku tak bylo jednoznačné. Jídelní část musí být co nejvíce propojena s kuchyní a nesmějí zde být žádné výrazné elementy, které by toto propojení narušovaly. Proto je jídelní stůl napojen na ostrůvek, který není osazen žádnými spotřebiči. Vzhledem k tomu, že jsem muž a miluji tmavé interiéry, tak výběr barvy byl jasný. Velký prostor obývacího pokoje dává možnost mít tmavou kuchyň, aniž by se prostor opticky zmenšil. Jednoduchost, minimalismus, čisté rovné linie, to jsou hlavní myšlenky, která mi v hlavě při návrhu kuchyně naskakovala. I proto jsem zvolil spotřebiče AEG z řady SenseCook, protože jejich černé provedení, myšlenku jednoduchých linií a eleganci nenarušují. Varná deska je zapuštěná do jedné roviny s pracovní deskou, výška skříněk srovnána do jedné linky, nikde žádné přerušení. Detaily pak tvoří dokonalý celek. A v kuchyni člověk nechce, aby ho cokoliv rušilo. Proto zde byl také kladen důraz na kvalitní materiály. Ono totiž to staré známé klišé, že kuchyně je středobodem veškerého dění v domácnosti, je nakonec pravdivé. Všichni to ví, ale mnoho lidí nekladou takový důraz na kvalitní kuchyni, což je dle mého názoru velká chyba. V kuchyni vaříte pro svoje nejbližší, povídáte si s nimi, vychováváte zde své děti. A jsem si jistý, že až se tato kuchyně na konci roku zrealizuje, budu šťastný, že jsem mohl stvořit další místo, kde se budu cítit i se svými nejbližšími skvěle.

EN
During designing this kitchen I was inspired by my childhood memory. In our old apartment, my mom spent every Christmas in the kitchen frying carps and catching up everything instead of spending Christmas Eve at the table with us. Therefore, my idea was the only one not to let my future children have to experience the same once. The task for the architect was to have the dining area as closely as possible connected to the kitchen and there should not be any significant elements that would break this connection. Therefore, the dining table is connected to an kitchen island, which is not equipped with any appliances. Since I’m a guy and I love dark interiors, the choice of color was clear. The large living room space gives the possibility of having a dark kitchen without reducing the space visually. Simplicity, minimalism, clean straight lines are the main slogans that jumped in my head during the designing my kitchen. That’s the reason, why I chose AEG appliances from the SenseCook series, because their black design does not disturb the ideas of simple lines. The hob is in one line with the worktop, same the height of the cabinets is in one line, nowhere are any stairs. The details then form a perfect whole. And in the kitchen, you don’t want anything to disturb you. Therefore, emphasis was also placed on quality materials. It is the old known cliché that the kitchen is the centerpiece of all happenings in the household, but it is ultimately true. Everyone knows that, but many people are still trying to save money on the kitchen, which is a big mistake in my opinion. In the kitchen you cook for your loved ones, talk to them, raise your children here. And I am sure that when this kitchen will be finished at the end of the year, I will be happy that i could create another place where I will feel great with my loved ones.

Veronika Svobodovás favourite AEG product is the AEG Hoods

The AEG Hob2Hood adapts to your cooking to keep your kitchen free of steam and vapours without you even having to touch it.

Share this entry